Poljoprivredna apoteka

Poljoprivredna apoteka

 • Semenska roba, semena i sadni materijal
 • Herbicidi, fungicidi, insekticidi…
 • Mineralna gnojiva, organska i sl.
 • stočna hrana, hrana za pse – zoo program,
 • alati i oprema za poljoprivredu

Apoteke:

 • Kneza Milete 3, Jagodina
 • Ćuprijski put bb, Jagodina
 • Bunar
 • Dragocvet

Velikoprodaja

 • Veštačka đubriva (Urea,Kan, San, NPK, An, Map)
 • Semenska roba (semenski kukuruz, semenska pšenica…)
 • Stočna hrana (100 posto, Deheus)
 • Vezivo za baliranje
 • Folije za plastenike
 • Hrana za pse i mačke
 • Stočno brašno
 • Burad
Share This